Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Kontakt


Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
(za INFOTEH-JAHORINA 2018)
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo
Fax +387 (0)57 342 788
Tel. +387 (0)57 340 307
Tel. +381 (0)11 32 48 464
E-mail: infoteh@etf.unssa.rs.ba
Mailing lista: http://etf.unssa.rs.ba/cgi-bin/mailman/listinfo/infoteh-jahorina
Web: http://www.infoteh.rs.ba

Instrukcije za uplatu na KM račun
Primalac: Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike
Žiro-račun: 562-012-81262220-49
Svrha: Kotizacija za "ime i prezime učesnika", ID rada (ukoliko učesnik ima prihvaćen rad)
Svrha: Prezentacija firme/Izložba opreme/Donacija (za ostale uplate)

Instrukcije za uplatu na devizni račun
Instrukcija za devizno plaćanje

Zahtjev za izdavanje predračuna za uplatu kotizacije, prezentacije firme, izložbe opreme može se uputiti organizatoru na email infoteh@etf.unssa.rs.ba. Uz zahtjev je potrebno dostaviti naziv institucije, adresu i poreski broj (PDV broj ili JIB/PIB).

Turističke agencije

Astra travel, Beograd
(za dinarske uplate sa područja Srbije, koje se odnose na smještaj i prevoz učesnika)
Svetozara Markovića 4
11000 Beograd
Tel. +381 (0)11 26 30 027
Tel. +381 (0)11 26 30 709
Fax +381 (0)11 26 26 450
infoteh2011@gmail.com
http://www.astratravel.rs/infoteh2017.php

Happy travel d.o.o. , Bijeljina
(za devizne i KM uplate koje se odnose na smještaj učesnika)
Meše Selimovića, 23A
76300 Bijeljina
Tel. +387 (0)55 227 310
Tel. +387 (0)55 227 311
sanja@happytravelbn.com
www.happytravelbn.com.

Važni datumi

15.12.2017.
Rok za dostavljanje kompletnih radova.
Detaljnije...

12.02.2018.
Obavještenje o prihvatanju rada, eventualni zahtjevi za korekcije.
Detaljnije...

19.02.2018.
Rok za prijem konačne verzije rada.
Detaljnije...

26.02.2018.
Objavljivanje programa i konačne liste prihvaćenih radova.
Detaljnije...

07.03.2018.
Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika.
Detaljnije...

14.03.2018.
Svečano otvaranje Simpozijuma.
Detaljnije...