Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Rokovi za prijavu i prijem rada


  • 15.12.2017. - Rok za dostavljanje kompletnog rada
  • 12.02.2018. - Obavještenje o prihvatanju rada, eventualni zahtjevi za korekcije
  • 19.02.2018. - Rok za dostavljanje konačne verzije rada
  • 26.02.2018. - Objavljivanje konačne liste prihvaćenih radova
Važni datumi

15.12.2017.
Rok za dostavljanje kompletnih radova.
Detaljnije...

12.02.2018.
Obavještenje o prihvatanju rada, eventualni zahtjevi za korekcije.
Detaljnije...

19.02.2018.
Rok za prijem konačne verzije rada.
Detaljnije...

26.02.2018.
Objavljivanje programa i konačne liste prihvaćenih radova.
Detaljnije...

07.03.2018.
Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika.
Detaljnije...

14.03.2018.
Svečano otvaranje Simpozijuma.
Detaljnije...