Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Studentski radovi

Studenti koji radove izlažu u okviru studentske sesije ne plaćaju kotizacije. Za radove koji se izlažu u drugim sesijama plaća se kotizacija. Prilikom prijave rada potrebno je naglasiti da se radi o studentskom radu (izabrati opciju Student u online formularu za prijavu). Studentski radovi podliježu recenziji kao i ostali radovi.

Za izlaganje i objavljivanje studentskih radova potrebno je da su ispunjeni sljedeći uslovi:

  1. Svi autori rada su studenti prvog ili drugog ciklusa studija, ili postdiplomskog magistarskog studija.
  2. Rad je pripremljen u skladu sa uputstvom za izradu studentskih radova (pogledajte Uputstvo).
  3. Rad je rađen pod mentorstvom nastavnika/saradnika u okviru izrade seminarskog rada, projekta, diplomskog rada, master rada, magistarskog rada ili slično.
  4. Svi autori rada su dostavili uvjerenje (skeniran dokument) od strane univerziteta/fakulteta o upisu na odgovarajući nivo studija.
  5. Svi autori rada su dostavili kopiju(skeniran dokument) prve strane indeksa sa slikom, podacima o studentu, univerzitetu/fakultetu).

Dodatne informacije mogu se dobiti putem email adrese infoteh@etf.unssa.rs.ba

Važni datumi

15.12.2017.
Rok za dostavljanje kompletnih radova.
Detaljnije...

12.02.2018.
Obavještenje o prihvatanju rada, eventualni zahtjevi za korekcije.
Detaljnije...

19.02.2018.
Rok za prijem konačne verzije rada.
Detaljnije...

26.02.2018.
Objavljivanje programa i konačne liste prihvaćenih radova.
Detaljnije...

07.03.2018.
Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika.
Detaljnije...

14.03.2018.
Svečano otvaranje Simpozijuma.
Detaljnije...