Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tematske oblasti


Cilj Simpozijuma je da okupi eksperte, naučnike, inženjere, istraživače i studente koji se bave informacionim tehnologijama i njihovom primjenom u sistemima upravljanja, komunikacionim, proizvodnim i elektronskim sistemima, energetici, kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo.

Osnovne tematske oblasti Simpozijuma su:

 1. Računarski sistemi i softver
 2. Komunikacioni sistemi i tehnologije
 3. Energetski sistemi
 4. Proizvodni sistemi
 5. Sistemi upravljanja
 6. Elektronski sistemi

Rad Simpozijuma odvija se u okviru sjednica, okruglih stolova, predavanja po pozivu i prezentacija. Simpozijum posebnu pažnju posvećuje mladim istraživačima i studentima organizovanjem posebne studentske sesije.

Radovi se prihvataju iz sljedećih oblasti (ali nisu ograničeni samo na navedene oblasti):

 • arhitektura računara
 • softversko inženjerstvo
 • sistemski softver
 • informacioni sistemi, sigurnost i zaštita informacija
 • multimedija i računarska grafika
 • internet i web tehnologije
 • e-poslovanje
 • aplikacije za mobilne uređaje
 • analiza i optimizacija karakteristika telekomunikacionih kanala
 • analiza i/ili mjerenje kvaliteta prenosa u kanalima i/ili sistemima
 • metode za poboljšanje kvaliteta prenosa
 • analiza efikasnih modulacija
 • napredne arhitekture telekomunikacionih sistema
 • elektroenergetske mreže i sistemi
 • planiranje, upravljanje i eksploatacija u elektroenergetskim sistemima
 • elementi elektroenergetskih sistema
 • sistemi zaštite i automatizacija
 • električne mašine i elektromotorni pogoni
 • obnovljivi izvori energije
 • informacioni sistemi i telekomunikacije u elektroenergetici
 • proizvodne tehnologije
 • CAD/CAM/CAE projektovanje
 • mehanika i konstrukcije
 • saobraćajna sredstva i transport
 • industrijski menadžment
 • termotehnika i termoenergetika
 • projektovanje i analiza sistema upravljanja
 • primjena sistema upravljanja u industriji i laboratoriji
 • računarski aspekti upravljačkih sistema
 • obrada signala i primjene
 • elektronske komponente i tehnologije
 • optoelektronika
 • industrijska elektronika
 • energetska elektronika
 • digitalni sistemi i logički dizajn
Važni datumi

15.12.2017.
Rok za dostavljanje kompletnih radova.
Detaljnije...

12.02.2018.
Obavještenje o prihvatanju rada, eventualni zahtjevi za korekcije.
Detaljnije...

19.02.2018.
Rok za prijem konačne verzije rada.
Detaljnije...

26.02.2018.
Objavljivanje programa i konačne liste prihvaćenih radova.
Detaljnije...

07.03.2018.
Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika.
Detaljnije...

14.03.2018.
Svečano otvaranje Simpozijuma.
Detaljnije...